Wat is shockschade?

Ook als iemand niet zelf gewond is, kan iemand recht hebben op shockschade. Dit kan wanneer men op een schokkende wijze geconfronteerd wordt met de gruwelijke gevolgen van een ongeval, ter plekke of direct daarna. Dit is lastig aan te tonen, maar als dit lukt dan komt alle schade van het slachtoffer voor vergoeding in aanmerking.

Wat is smartengeld?

Een smartengeldvergoeding is een financiële compensatie voor alle leed, stress en pijn die een slachtoffer zijn overkomen door het ongeval. Bij het bepalen van de hoogte van het smartengeld, wordt vooral naar twee factoren gekeken: het persoonlijk leed en de jurisprudentie. Dit betekent dat in de eerste plaats naar jouw persoonlijke situatie wordt gekeken. Hoeveel invloed heeft het letsel op jouw leven? Wat kun je allemaal niet meer? Hoe beïnvloedt het letsel jouw (psychische) gezondheid? Daarnaast wordt gekeken naar vergelijkbare uitspraken.

Ik ben ontevreden over mijn rechtsbijstandverzekeraar. Kan ik gratis een second opinion laten uitvoeren?

Het is mogelijk om dan een beroep te doen op de geschillenregeling rechtsbijstandverzekering. Daarin staat dat een verzekerde, op kosten van de verzekeraar, een second opinion bij een zelf gekozen letselschadeadvocaat mag aanvragen. Deelt deze advocaat jouw standpunt? Dan kun je jouw zaak op kosten van de rechtsbijstandverzekeraar verder laten behandelen door een advocaat.

Is een vergoeding voor letselschade belastingvrij?

Door letselschade kun je te maken krijgen met een vermindering van inkomsten. In dat geval kun je bij de wederpartij een vergoeding hiervoor claimen. Dit bedrag is altijd een nettobedrag, waardoor over de schadevergoeding in beginsel geen inkomstenbelasting is verschuldigd. Als er echter sprake is van een ‘tijdelijk’ verlies van inkomsten kan de Belastingdienst besluiten wel inkomstenbelasting te heffen. Gelukkig voor het slachtoffer is dit probleem op te lossen door de aansprakelijke wederpartij om een belastinggarantie te verzoeken. Mocht de Belastingdienst dan besluiten dat je inkomstenbelasting moet betalen over de schadevergoeding, dan kun je met deze garantie aankloppen bij de wederpartij. Aan haar is dan de keuze om de geheven belasting aan te vechten of te vergoeden.

Wanneer kan mijn letselschadezaak worden afgewikkeld?

Dit kan als enerzijds berekend kan worden welke schade je hebt geleden; anderzijds welke schade je eventueel in de toekomst nog zult lijden. Dit is enkel mogelijk indien er sprake is van een zogenaamde ‘medische eindtoestand’. Dat wil zeggen dat er door de artsen geen verder herstel meer wordt verwacht (of, in een beter geval, je volledig bent hersteld).

Help, een ongeval! Wat nu?

Je bent slachtoffer geworden van een verkeersongeval en vraagt jezelf af wat je nu moet doen. Je kunt dit stappenplan gebruiken:

  1. Heb je letsel? Bel de politie en eventueel een ambulance;
  2. Vul het schadeaangifteformulier zo nauwkeurig mogelijk in;
  3. Noteer in ieder geval het kenteken van de wederpartij of maak hier een foto van;
  4. Noteer de contactgegevens van eventuele getuigen;
  5. Bezoek een arts of andere behandelaars indien je klachten hebt en / of blijft houden;
  6. Bewaar alle bonnen van kosten die je hebt moeten maken als gevolg van het ongeval; en
  7. Schakel een gespecialiseerd letselschade advocaat in. In veel gevallen kunnen wij je uiteindelijk kosteloos helpen!

Wat is affectieschade?

Sinds 1 januari 2019 kunnen sommige nabestaanden en naasten van een slachtoffer met ernstig en blijvend letsel als gevolg van een ongeval een vaste vergoeding krijgen voor hun leed en verdriet. Deze vorm van immateriële schade heet affectieschade.

Wat is een schadestaat?

De schadestaat is een totaaloverzicht van alle schade die de advocaat, namens jou, zal vorderen. Schadeposten die op het moment van het samenstellen van de schadestaat nog niet goed berekend kunnen worden, worden opgenomen met de term ‘pro memorie’ (of PM). Dat wil zeggen dat deze schadeposten later nog zullen worden gespecificeerd.

Wat kost een letselschade advocaat?

Het inschakelen van een advocaat van Heelmeesters Letselschade Advocaten BV is in principe kosteloos. Jouw advocaat kan de veroorzaker van het ongeval vaak met succes voor jou aansprakelijk stellen. Komt aansprakelijkheid vast te staan, dan moet de (verzekeraar van de) veroorzaker alle schade vergoeden. Dit zijn ook de kosten voor het inschakelen van juridische bijstand. Als slachtoffer hoef je in beginsel dus niets voor een letselschade advocaat te betalen. Dit kan anders zijn als de aansprakelijkheid niet vaststaat. We onderzoeken dan ook of je in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand (een toevoeging).

Wat is een schadeverzekering inzittenden (SVI)?

Een schadeverzekering, ook wel Schadeverzekering Inzittenden (SVI) of Schadeverzekering opzittenden (SVO) genoemd, dekt de schade die de bestuurder en andere in- of opzittenden door een ongeluk lijden. De vraag of een ander het ongeval heeft veroorzaakt is dan in beginsel niet relevant. Ook eenzijdige ongevallen worden in beginsel gedekt. Bijna iedere schadeverzekeraar vergoedt dan alle schade die is ontstaan door een ongeval, maar in sommige gevallen worden toch bepaalde schadeposten uitgesloten. Vaak gaat het dan om smartengeld, verlies aan verdienvermogen of de kosten voor juridische bijstand. In een enkel geval wordt zelfs schadevergoeding voor een whiplash uitgesloten! Het is goed om hierop alert te zijn.

even bellen met Anne

Staat jouw vraag er niet tussen?

Aarzel dan niet en neem contact op. We staan je vrijblijvend graag even te woord. Of je vraag nu heel simpel is, of complex.

Neem vrijblijvend contact op.