Een smartengeldvergoeding is een financiële compensatie voor alle leed, stress en pijn die een slachtoffer zijn overkomen door het ongeval. Bij het bepalen van de hoogte van het smartengeld, wordt vooral naar twee factoren gekeken: het persoonlijk leed en de jurisprudentie. Dit betekent dat in de eerste plaats naar jouw persoonlijke situatie wordt gekeken. Hoeveel invloed heeft het letsel op jouw leven? Wat kunt je allemaal niet meer? Hoe beïnvloedt het letsel jouw (psychische) gezondheid? Daarnaast wordt gekeken naar vergelijkbare uitspraken.