Dit kan als enerzijds berekend kan worden welke schade je hebt geleden; anderzijds welke schade je eventueel in de toekomst nog zult lijden. Dit is enkel mogelijk indien er sprake is van een zogenaamde ‘medische eindtoestand’. Dat wil zeggen dat er door de artsen geen verder herstel meer wordt verwacht (of, in een beter geval, je volledig bent hersteld).