Onze uitgangspunten

In een onzekere tijd is het belangrijk een betrouwbare partner te hebben.

Gratis advocaat

Bij ernstige geweldsmisdrijven en zedenzaken kom je in aanmerking voor een gratis advocaat. Er wordt dan niet gekeken naar een inkomens- of vermogensgrens.

Maximaal resultaat

We leggen de lat hoog en streven naar het hoogst haalbare resultaat binnen de gegeven omstandigheden. Bij iedere stap in het proces schatten wij jouw kansen opnieuw in.

Kennis en deskundigheid

We beschikken over specialistische kennis en zijn lid van de LSA. Wij houden onze kennis op peil door het volgen van specifieke cursussen en behandelen jaarlijks veel zaken.

Korte lijnen

We reageren snel en zijn toegankelijk. We houden je goed op de hoogte van ontwikkelingen in jouw dossier. Veel te bespreken? Kom dan gerust bij ons op de koffie.

Translate to:

Polish personal injury lawyer
Polish,
Portuguese personal injury lawyer
Portuguese,
Hungarian personal injury lawyer
Hungarian,
Bulgarian personal injury lawyer
Bulgarian or
Arabic personal injury lawyer
Arabic

Vordering benadeelde partij in het strafproces

Als gespecialiseerd advocaten staan wij al jaren slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven bij. Niet alleen zorgen wij ervoor dat zo goed mogelijk waarheidsvinding kan plaatsvinden, maar ook helpen wij jou bij het verkrijgen van schadevergoeding, het uitoefenen van spreekrecht, het eisen van een contactverbod, het inzien van het dossier en andere vraagstukken.

Het voordeel van een slachtofferadvocaat

Anders dan veel juristen kunnen wij jou hierbij zowel in het strafproces als in het civiele proces helpen. Doordat wij als slachtofferadvocaat zowel in het strafrecht als het burgerlijk recht thuis zijn, kunnen wij jou van het begin tot het eind bijstaan. Dan hoef jij dus maar één keer jouw verhaal te doen!

Toevoeging

Bij ernstige geweldsmisdrijven en zedenzaken kom je, ongeacht jouw inkomen, in aanmerking voor een gratis advocaat. Wij vragen een toevoeging voor je aan bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Neem vrijblijvend contact op.