Heelmeesters motivatie

In een onzekere tijd is het belangrijk een betrouwbare partner te hebben.

Gratis advocaat

Heelmeesters maakt een eerste beoordeling en kijkt naar de te verwachte kosten. In veel gevallen is bijstand gratis.

Maximaal resultaat

Heelmeesters legt de lat hoog en streeft naar het hoogst haalbare resultaat binnen de gegeven omstandigheden. Bij iedere stap in het proces schat zij jouw kansen opnieuw in.

Kennis en deskundigheid

Heelmeesters beschikt over specialistische kennis en is lid van de LSA. Deze kennis geeft jou in veel gevallen een voorsprong op de wederpartij.

Korte lijnen

Heelmeesters reageert snel en is toegankelijk. Heelmeesters houdt je goed op de hoogte van ontwikkelingen in jouw dossier. Veel te bespreken? Kom dan gerust op de koffie.

Translate to:

Polish personal injury lawyer
Polish,
Portuguese personal injury lawyer
Portuguese,
Hungarian personal injury lawyer
Hungarian,
Bulgarian personal injury lawyer
Bulgarian or
Arabic personal injury lawyer
Arabic

Vordering benadeelde partij in het strafproces

Als gespecialiseerd advocaat staat mw. mr. Verstappen al jaren slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven bij. Niet alleen zorgt zij ervoor dat zo goed mogelijk waarheidsvinding kan plaatsvinden, maar ook helpt zij jou bij het verkrijgen van schadevergoeding, het uitoefenen van spreekrecht, het eisen van een contactverbod, het inzien van het dossier en andere vraagstukken.

Het voordeel van een slachtofferadvocaat

Anders dan veel juristen kan Heelmeesters jou hierbij zowel in het strafproces als in het civiele proces helpen. Doordat zij als slachtofferadvocaat zowel in het strafrecht als het burgerlijk recht thuis is, kan zij jou van het begin tot het eind bijstaan. Dan hoef jij dus maar één keer jouw verhaal te doen!

Toevoeging

Bij ernstige geweldsmisdrijven en zedenzaken kom je, ongeacht jouw inkomen, in aanmerking voor een gratis advocaat. Heelmeesters vraagt een toevoeging voor je aan bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Neem vrijblijvend contact op.