Zon, zee en letselschade

Als de vakantie anders verloopt dan verwacht.  

Als je ouder bent denk je vooral terug aan de mooie momenten in het leven. Reizen vallen daar vaak onder. Soms verlopen vakanties echter anders dan gepland. De herinneringen zijn dan niet alleen mooi, maar hebben een nare nasmaak door bijvoorbeeld een verkeersongeval op de buitenlandse snelweg, een balk die losliet in het vakantiehuisje of een glasscherf in het zwembad.

Heb je een reisverzekering afgesloten, dan wordt de directe schade doorgaans vergoed. Dit geldt vaak echter niet voor letselschade. De vraag is dan of je deze op andere wijze vergoed kan krijgen. Hieronder bespreken wij twee veel voorkomende situaties.

Schadevergoeding bij een pakketreis

Op het moment dat een vakantie wordt geboekt bij een reisorganisatie is dit vaak een pakketreis. Dit is een reisovereenkomst zoals bedoeld in artikel 7:500 en verder van het Burgerlijk Wetboek (BW). De reisorganisator is dan wettelijk verplicht tot uitvoering van de reisovereenkomst conform de verwachtingen die de reiziger op grond van die overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Daarbij maakt het niet uit of de reisorganisatie de diensten zelf verleent of daar derden (waaronder buitenlandse hotel- en/of evenementenorganisaties) mee belast.

Wanneer is een reisorganisatie aansprakelijk voor schade?

Als de reis dus niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger redelijkerwijs mocht hebben, is de reisorganisator al snel verplicht de schade te vergoeden. Voorwaarde is dan wel dat de reisorganisatie het ongeval op één of andere manier had moeten kunnen voorkomen, bijvoorbeeld door beter onderhoud te (laten) verrichten aan de waterglijbaan of door er beter op toe te zien dat de chauffeur van een transferrit minder roekeloos reed. De reisorganisatie kan dan aansprakelijk zijn. Dit is in principe slechts anders indien jij als reiziger zelf schuldig bent aan de letselschade door bijvoorbeeld roekeloos gedrag of opzettelijk onverantwoord gedrag.

Let echter op en klaag op tijd. Dit moet zowel bij het ontdekken van een gebrek als op het moment dat er schade is geleden.

Klachtplicht van de reiziger

Op de reiziger rust conform de algemene voorwaarden van de reisorganisatie doorgaans namelijk de plicht om ter plekke zo spoedig mogelijk te klagen over tekortkomingen zoals bijvoorbeeld een lekkage in de douche die gladheid veroorzaakt. Dit is ook wettelijk vastgelegd in artikel 7:510 lid 2 BW. Zorg daarom dat als er iets mis is, je dit zo spoedig mogelijk meldt. Doe je dat niet, dan zal daarmee bij het bepalen van de schadevergoeding rekening worden gehouden voor zover een tijdige klacht de schade had kunnen voorkomen of beperken. Deze zogenaamde ‘klachtplicht’ van de reiziger geldt ook in geval van een ongeluk/ongeval met letsel.

De verjaringstermijn voor het indienen van een vordering tot schadevergoeding is twee jaar (artikel 7:511 lid 7 BW). Daarna heb je in beginsel geen recht meer op schadevergoeding. Klaag dus op tijd!

Heb jij schade geleden en ben je benieuwd of dit vergoed dient te worden, dan helpen wij jou graag. Wij kunnen dan allereerst nagaan of bijvoorbeeld sprake is van een pakketreis (of dat er andere juridische mogelijkheden zijn om jouw schade te verhalen).

Een rechtsbijstandsverzekering en SVI

Een achterop-aanrijding op de Route du Soleil of een botsing op de Duitse Autobahn. Een ongeluk zit in een klein hoekje als je met de auto op vakantie gaat. Een rechtsbijstandsverzekering – mits conflicten in het buitenland gedekt zijn – kan je dan vaak helpen om de tegenpartij aansprakelijk te stellen. Een reisverzekering kan je daarnaast helpen om te betalen voor vervangend vervoer. Beide verzekeringen bieden doorgaans echter geen vergoeding voor letselschade.

Voor een letselschadeclaim ben je, net als in Nederland, in beginsel afhankelijk van de medewerking van de tegenpartij. In het buitenland kan dit soms erg lastig zijn en lang duren. Bovendien kan het moeilijk worden als je (een deel) eigen schuld hebt aan de toedracht van het ongeval.

Dekking in buitenland met SVI

Een manier om ervoor te zorgen dat jij jouw schade sneller vergoed krijgt, is het afsluiten van een goede schadeverzekering voor inzittenden (SVI) die ook dekking biedt in het buitenland. Een SVI-verzekering kan namelijk dekking bieden bij letselschade van passagiers en van de bestuurder van de auto ongeacht de vraag wie schuldig is aan het ongeval.

Ga jij met de auto op vakantie? Check dan even bij jouw verzekeraar of je een goede SVI-verzekering hebt en of deze ook dekking biedt in het buitenland! Gaat het mis en krijg je een ongeval? Dan helpen wij jou graag.

Abonneer op onze nieuwsbrief.

We houden je graag op de hoogte

Wij versturen de nieuwsbrief via Mailchimp.com. Jouw e-mailadres wordt op haar server verwerkt. Akkoord? *
Lees haar privacyverklaring op https://mailchimp.com/

Steenovenweg 5 te Helmond

Benieuwd?

Bel ons op 0492 – 745 537