Het opvoeren van een elektrische fiets kan veel gevolgen hebben bij een ongeval. Enerzijds omdat een fiets vaak niet verzekerd is wanneer deze is opgevoerd. Anderzijds omdat je formeel dan niet meer gezien wordt als een fietser. Volgens de wet mag een elektrische fiets namelijk niet harder dan 25 kilometer per uur en mag deze beschikken over een hulpmotor van maximaal 0,25kW.

Als je een ongeval krijgt kan dit flinke gevolgen hebben voor je recht op schadevergoeding (en je plicht om schade te vergoeden van de wederpartij). Voor fietsers gelden namelijk beschermende regels. Wij zullen dit uitleggen.

Bescherming van zwakke verkeersdeelnemers

Een voetganger of fietser is kwetsbaarder in het verkeer dan de bestuurder van een motorvoertuig. Voetgangers en fietsers worden beschouwd als ‘zwakke verkeersdeelnemers’. De wet kent een speciale regeling (in artikel 185 WVW), waardoor zwakke verkeersdeelnemers bij een aanrijding met een motorvoertuig in beginsel een sterker recht op schadevergoeding hebben. Onder die regeling vallen ook bestuurders van (normale) elektrische fietsen.

Wanneer je op een normale elektrische fiets in aanrijding komt met bijvoorbeeld een auto, dan is die automobilist in beginsel aansprakelijk, ongeacht of jij een verkeersfout maakte. Afhankelijk van de mate van jouw eigen schuld aan de oorzaak van het ongeval, heb je recht op een schadevergoeding van minimaal 50% en maximaal 100% van de door jou opgelopen schade. In ieder geval zou je dan dus de helft van jouw schade vergoed moeten krijgen van de verzekeraar van die automobilist.

Een opgevoerde e-bike is juridisch geen zwakke verkeersdeelnemer meer

Het is inmiddels kinderlijk eenvoudig om een e-bike op te voeren. Populaire manieren van opvoeren zijn het installeren van een gashendel, een app op je telefoon (zoals Moofer), een badassBox of andersoortige speedbox. Op het moment dat een e-bike wordt opgevoerd, dan wordt deze echter niet langer gezien als een fiets of normale e-bike. Een opgevoerde e-bike wordt juridisch gekwalificeerd als een motorvoertuig, te weten: een bromfiets. Dat betekent dat:

  1. je e-bike verplicht verzekerd moet zijn voor aansprakelijkheid;
  2. er een helm moet worden gedragen door de bestuurder; en
  3. de bestuurder bij een ongeval geen voordeel heeft van de speciale regeling voor zwakke verkeersdeelnemers (art. 185 WVW).

Groot financieel risico bij ongevallen

Bij een ongeval kan dit, afhankelijk van het scenario, vervelende gevolgen hebben, namelijk:

  1. Heeft de bestuurder van de opgevoerde e-bike het ongeval veroorzaakt? Dan dient deze in beginsel alle schade van de wederpartij uit eigen zak te vergoeden. Een normale WA-verzekering biedt dan immers geen dekking meer. Is de schade van de wederpartij heel groot, dan kan dat in een uiterst geval zelfs tot een persoonlijke faillissement leiden van de gebruiker van de opgevoerde fiets. Naar een vergoeding van zijn eigen schade kan de fietser waarschijnlijk ook fluiten, terwijl hij in de situatie zonder opvoering mogelijk wel aanspraak kon maken op een gedeeltelijke schadevergoeding.
  2. Reed jij op een opgevoerde fiets, maar is de wederpartij (een voetganger of fietser) schuldig aan het ongeval? Ongeacht de fout van de ander, ben je in beginsel toch aansprakelijk voor het ongeval (op grond van art. 185 WVW). Je zal moeten aantonen dat de ander schuldig was of dat er sprake was van een overmachtsituatie. De kans is groot dat je alsnog minimaal 50% van de schade van de wederpartij moet vergoeden, terwijl die partij fout was. Een volledige schadevergoeding claimen voor jouw eigen schade wordt daarnaast lastig. Mogelijk moet je in dat verband ook bewijzen dat het niet dragen van de helm jouw schade niet heeft verergerd.
  3. Is de politie betrokken? De politie kan (tijdelijk) beslag leggen op je opgevoerde e-bike voor nader onderzoek. Het kan zijn dat een boete wordt uitgegeven wegens het niet dragen van een helm en het niet verzekerd zijn van de opgevoerde e-bike.

Hoe eenvoudig het opvoeren van een e-bike is kun je overigens zien in onderstaande YouTube-video van Bright. Het opvoeren kan de bestuurder echter duur komen te staan. Ons advies? Doe het niet!

Abonneer op onze nieuwsbrief.

We houden je graag op de hoogte

Wij versturen de nieuwsbrief via Mailchimp.com. Jouw e-mailadres wordt op haar server verwerkt. Akkoord? *
Lees haar privacyverklaring op https://mailchimp.com/

Steenovenweg 5 te Helmond

Benieuwd?

Bel ons op 0492 – 745 537