UPDATE: LEES HIER HET NIEUWSTE OVERZICHT VAN HET JAAR 2023

De afwikkeling van een letselschadezaak is ingewikkeld. Om het wat makkelijker te maken, zijn er richtlijnen ontwikkeld. Standaardbedragen die gelden als een vergoeding voor gereden kilometers en bijvoorbeeld studievertraging. Deze bedragen worden af en toe herzien en dat is ook nu gebeurd.

De Letselschade Raad

De Letselschade Raad is een overkoepelende organisatie die bestaat uit partijen die betrokken zijn bij de behandeling van letselschadezaken. Je moet dan denken aan organisaties zoals Slachtofferhulp Nederland, het Verbond van Verzekeraars en brancheverenigingen van letselschade experts. De Letselschade Raad ontwikkelt richtlijnen met als doel discussie in letselschadezaken te voorkomen en gelijke gevallen gelijk te behandelen. De richtlijnen voorzien in een standaard manier om bepaalde schadeposten vast te stellen. Hier kan in specifieke gevallen van worden afgeweken, maar daarvoor moet je dan wel een goede reden hebben. In de meeste gevallen worden de richtlijnen gevolgd, omdat deze zijn gebaseerd op statistische gegevens die jaarlijks onder de loep genomen worden.

Indexatie 2022

Hierna volgt een overzicht van de normbedragen per 1 januari 2022. Er zijn links opgenomen naar de volledige richtlijnen in de titels van de onderwerpen.

Richtlijn Kilometervergoeding 2022

Vanwege een autokostenstijging (van 15,1% ten opzichte van 2017) bedraagt de vergoeding voor reizen met een personenauto € 0,30 per kilometer per 1 januari 2022. Vorig jaar bedroeg deze vergoeding nog € 0,26 per kilometer.

Richtlijn Ziekenhuis- en Revalidatiedaggeldvergoeding 2022

Deze richtlijn is ongewijzigd sinds 2021. Er is gekozen voor een vast bedrag van € 31,00 per dag bij opname in een ziekenhuis als gevolg van een ongeval of misdrijf door een aansprakelijke partij. De vergoeding voor een tijdelijk verblijf in een revalidatievoorziening bedraagt € 16,00 per dag.

De daggeldvergoeding is bedoeld ter dekking van de van aanschaf van bed- en/of ziekenhuiskleding en kosten om het tijdelijk verblijf in het ziekenhuis of de revalidatievoorziening te veraangenamen.

Richtlijn Studievertraging 2022

Onder schade wegens studievertraging wordt verstaan de schade die optreedt doordat een slachtoffer later op de arbeidsmarkt actief zal zijn als gevolg van een door een ongeval of misdrijf onderbroken opleiding. De richtlijn met normbedragen ziet op studievertraging van maximaal één jaar. De normbedragen zijn in 2022 verhoogd naar:

  • Basisschool: € 6.600,-
  • Vmbo en lbo: € 15.200,-
  • Havo, mbo, vwo: € 18.500,-
  • Hbo en wo: € 22.475,-

Richtlijn Huishoudelijke Hulp 2022

Als een familielid of andere mantelzorger huishoudelijke activiteiten zoals schoonmaken, koken, boodschappen doen en/of kinderen verzorgen overneemt van een slachtoffer (vanwege een letsel door een ander), dan heeft men recht op een schadevergoeding. Ook als er in de onderlinge verhouding (mantelzorger – slachtoffer) niets wordt betaald voor die overgenomen taken. De normbedragen zijn in 2022 ongewijzigd. De Letselschade Raad gaat uit van de volgende vergoedingen, afhankelijk van de ernst van de beperkingen en de samenstelling van het gezin:

Licht  tot matig beperkt Zwaar beperkt
Alleenstaande € 74,00 € 147,00
Tweepersoonshuishouden € 98,00 € 195,00
Gezin met inwonende kinderen

jonger dan 5 jaar

€ 184,00 € 367,00
Gezin met inwonende kinderen

ouder dan 5 jaar

€ 159,00 € 318,00
Uurtarief na 3 maanden: € 10,-

De schadevergoeding voor de kosten van huishoudelijke hulp wordt vastgesteld volgens de volgende formule: Normbedrag volgens mate van beperking x Bijdrage (in percentage) in het huishouden (vóór het ongeval).

Richtlijn Zelfwerkzaamheid 2022

De normbedragen in deze richtlijn zijn in 2022 ook ongewijzigd. De richtlijn biedt normbedragen voor verlies van het vermogen tot ‘zelfwerkzaamheid’ door een ongeval of misdrijf. Het vermogen tot ‘zelfwerkzaamheid’ wordt in de privésfeer benut voor het verrichten van werkzaamheden in, aan of rond de woning die ook tegen betaling door anderen (vakmensen) kunnen worden verricht. Kortheidshalve wordt hier verwezen naar de link naar de richtlijn.

Richtlijn Licht Letsel incl. smartengeld 2022

De Letselschade Raad heeft in 1999 een richtlijn ontwikkeld voor een efficiënte en slachtoffervriendelijke wijze van afwikkeling van kleinere letselschades. Er is volgens deze richtlijn sprake van ‘licht letsel’ indien het letsel binnen zes maanden restloos geneest. In de richtlijn worden per 1 januari 2022 verhoogde indicaties smartengeld bij licht letsel gegeven, verdeeld in drie categorieën, te weten:

  1. Tot € 925 bij oppervlakkig en beperkt letsel met een herstelperiode van ongeveer twee maanden. Denk hierbij onder meer aan schaafwonden, kneuzingen, eerstegraads brandwonden en beperkte, niet-ontsierende littekens.
  2. Van € 625 tot € 1.850 bij letsel waarvoor een korte medische en/of therapeutische behandeling heeft plaatsgevonden en waarbij sprake is van een herstelperiode van twee tot vier maanden. Denk onder meer aan (lichte) hersenschudding of whiplash met restloos herstel, forse verzwikking of verstuiking, een gebroken rib en enkele dagen arbeidsongeschiktheid.
  3. Van € 1.225 tot € 2.275 bij letsel met een wat langere herstelperiode van ongeveer vier tot zes maanden, maar met een uiteindelijk restloos herstel (op eventueel wat beperkte, niet-ontsierende littekens na), waarvoor medische en/of therapeutische behandeling heeft plaatsgevonden. Denk hierbij onder meer aan gevallen van korte ziekenhuisopname, bij ‘eenvoudige’ botbreuken, indien sprake is van een aantal weken tot enkele maanden arbeidsongeschiktheid en tijdelijke hulpbehoevendheid.

(Onder arbeidsongeschikt wordt tevens verstaan het niet of niet volledig kunnen uitvoeren van taken, bijvoorbeeld in de huishouding.)

Voor een totaal historisch overzicht van de normbedragen van De Letselschade Richtlijnen wordt verwezen naar deze link.

Meer weten?

Wil je meer weten over deze richtlijnen of over de berekening van een schadevergoeding? Neem dan gerust contact met ons op via telnr. 0492 – 745 537.

Abonneer op onze nieuwsbrief.

We houden je graag op de hoogte

Wij versturen de nieuwsbrief via Mailchimp.com. Jouw e-mailadres wordt op haar server verwerkt. Akkoord? *
Lees haar privacyverklaring op https://mailchimp.com/

Steenovenweg 5 te Helmond

Benieuwd?

Bel ons op 0492 – 745 537