Heelmeesters geeft

Grip op regreszaken

Naast directe slachtoffers van een ongeval staat Heelmeesters ook indirecte slachtoffers bij; zoals werkgevers, zorgverzekeraars en gemeenten. Ook die organisaties kunnen schade lijden door een ongeval of misdrijf. De Regresdienst is er speciaal voor hen. Anne weet van de hoed en de rand als het gaat om het innen van regresvorderingen.

Loonregres voor werkgevers

Voor werkgevers verhaalt de Regresdienst zo mogelijk alle re-integratiekosten en (netto) doorbetaald loon op de aansprakelijke partij.

Zorgregres voor zorgverzekeraars

Indien een zorgverzekeraar vanwege een ongeval (door een derde partij) zorgkosten aan een verzekerde heeft vergoed, dan kan zij gebruik maken van haar regresrecht. Indien er vervolgens een geschil ontstaat met de aansprakelijke partij dan kan de Regresdienst hulp bieden. De Regresdienst beoordeelt en procedeert zo nodig over de reikwijdte van het regresrecht en causaliteit tussen de zorgkosten en een ongeval.

Wmo-regres voor gemeenten

Aansprakelijke partijen mogen slachtoffers van een ongeval niet ‘verplicht’ naar het Wmo-loket van een gemeente sturen. Toch gebeurt dit nog dagelijks. Doen zij dit wel, dan zijn de daarmee gemoeide Wmo-uitgaven van die gemeente verhaalbaar op de aansprakelijke partij. Sinds 1 januari 2019 bestaat er namelijk geen convenant meer ter afkoop van het regresrecht. De Regresdienst helpt gemeenten bij het verhalen van deze Wmo-uitgaven op de aansprakelijke partij.