Een schadeverzekering, ook wel Schadeverzekering Inzittenden (SVI) of Schadeverzekering opzittenden (SVO) genoemd, dekt de schade die de bestuurder en andere in- of opzittenden door een ongeluk lijden. De vraag of een ander het ongeval heeft veroorzaakt is dan in beginsel niet relevant. Ook eenzijdige ongevallen worden in beginsel gedekt. Bijna iedere schadeverzekeraar vergoedt dan alle schade die is ontstaan door een ongeval, maar in sommige gevallen worden toch bepaalde schadeposten uitgesloten. Vaak gaat het dan om smartengeld, verlies aan verdienvermogen of de kosten voor juridische bijstand. In een enkel geval wordt zelfs schadevergoeding voor een whiplash uitgesloten! Het is goed om hierop alert te zijn.