De schadestaat is een totaaloverzicht van alle schade die de advocaat, namens jou, zal vorderen. Schadeposten die op het moment van het samenstellen van de schadestaat nog niet goed berekend kunnen worden, worden opgenomen met de term ‘pro memorie’ (of PM). Dat wil zeggen dat deze schadeposten later nog zullen worden gespecificeerd.