Sinds 1 januari 2019 kunnen sommige nabestaanden en naasten van een slachtoffer met ernstig en blijvend letsel als gevolg van een ongeval een vaste vergoeding krijgen voor hun leed en verdriet. Deze vorm van immateriële schade heet affectieschade. Lees hier meer over affectieschade.