Door letselschade kun je te maken krijgen met een vermindering van inkomsten. In dat geval kun je bij de wederpartij een vergoeding hiervoor claimen. Dit bedrag is altijd een nettobedrag, waardoor over de schadevergoeding in beginsel geen inkomstenbelasting is verschuldigd. Als er echter sprake is van een ‘tijdelijk’ verlies van inkomsten kan de Belastingdienst besluiten wel inkomstenbelasting te heffen. Gelukkig voor het slachtoffer is dit probleem op te lossen door de aansprakelijke wederpartij om een belastinggarantie te verzoeken. Mocht de Belastingdienst dan besluiten dat je inkomstenbelasting moet betalen over de schadevergoeding, dan kun je met deze garantie aankloppen bij de wederpartij. Aan haar is dan de keuze om de geheven belasting aan te vechten of te vergoeden.