Heelmeesters motivatie

In een onzekere tijd is het belangrijk een betrouwbare partner te hebben.

Gratis eerste gesprek

Zodra de aansprakelijkheid erkend is, verhaalt Heelmeesters jouw advocaatkosten. Hierdoor hoef jij Heelmeesters in jouw zaak waarschijnlijk helemaal niets te betalen.

Maximaal resultaat

Heelmeesters legt de lat hoog en streeft naar het hoogst haalbare resultaat binnen de gegeven omstandigheden. Bij iedere stap in het proces schat Heelmeesters jouw kansen opnieuw in.

Kennis en deskundigheid

Heelmeesters beschikt over specialistische kennis en is lid van de LSA. Deze kennis geeft jou in veel gevallen een voorsprong op de wederpartij.

Korte lijnen

Heelmeesters reageert snel en is toegankelijk. Heelmeesters houdt je goed op de hoogte van ontwikkelingen in jouw dossier. Veel te bespreken? Kom dan gerust op de koffie.

De juridische beoordeling na een aanrijding.

Bij een verkeersongeval tussen twee gemotoriseerde voertuigen, zoals auto’s, gelden de normale regels van het aansprakelijkheidsrecht. Het slachtoffer moet aantonen dat de andere partij een fout heeft gemaakt waardoor de schade is ontstaan. Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan het rijden door rood licht, onvoldoende afstand houden of het niet verlenen van voorrang.

Bescherming van fietsers en voetgangers

Fietsers en voetgangers worden extra beschermd. Als zij betrokken raken bij een verkeersongeval met een motorrijtuig dan is de eigenaar van het motorrijtuig in principe verplicht minimaal 50% van de de schade van de fietser of voetganger te vergoeden. De uitzonderingen op deze verplichting zijn beperkt. Dan zal de bestuurder van het motorrijtuig bijvoorbeeld aan moeten tonen dat de fouten van de voetganger of fietser zo onwaarschijnlijk waren dat hij daarmee in alle redelijkheid geen rekening kon houden of het ongeval mede aan het eigen gedrag van de voetganger of fietser te wijten is.

Jonge leeftijd?

Fietsers en voetgangers die jonger zijn dan 14 jaar worden zelfs nog beter beschermd. Hun schade moet in beginsel volledig worden vergoed, tenzij het verkeersgedrag van de jeugdige verkeersdeelnemer als opzet of als aan opzet grenzende roekeloosheid moet worden beschouwd. Dit wordt zelden aangenomen.
De kans dat aansprakelijkheid erkend kan worden, is dan ook groot. Alle kosten die jij maakt als gevolg van het ongeval, inclusief de kosten voor een advocaat, dienen dan te worden vergoed door de wederpartij.

Traject van herstel en schadebegroting

Nadat deze eerste hobbel genomen is, te weten aansprakelijk is erkend, richt het traject zich enkel nog op jouw herstel, re-integratie en de afdoening van de schade. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van andere deskundigen. Denk bijvoorbeeld aan medisch adviseurs die iets kunnen zeggen over het verband tussen jouw letsel en het ongeval, maar ook aan een rekenkundige om jouw inkomens- en pensioenschade te berekenen.

Neem vrijblijvend contact op.