Nasze podstawowe założenia

W czasach niepewności ważne jest, aby mieć niezawodnego partnera.

Bezpłatny prawnik

W przypadku poważnych przestępstw z użyciem przemocy i przestępstw na tle seksualnym przysługuje Państwu prawo do bezpłatnego prawnika. W tym przypadku nie ma określonego limitu dotyczącego Państwa dochodów lub majątku.

Maksymalny wynik

Wiele od siebie wymagamy i dążymy do osiągnięcia jak najlepszego wyniku w danych okolicznościach. Na każdym etapie procesu ponownie szacujemy Państwa szanse.

Wiedza i doświadczenie

Mamy specjalistyczną wiedzę i jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Prawników ds. Szkód Osobistych (niderlandzka LSA). Nasza wiedza w wielu przypadkach daje Państwu przewagę nad drugą stroną.

Łatwy dostęp

Szybko reagujemy i jesteśmy dostępni. Informujemy Państwa na bieżąco o rozwoju sytuacji w Państwa sprawie. Czy mają Państwo dużo do omówienia? Zapraszamy do naszego biura na filiżankę kawy.

Translate to:

Polish personal injury lawyer
Polish,
Portuguese personal injury lawyer
Portuguese,
Hungarian personal injury lawyer
Hungarian,
Bulgarian personal injury lawyer
Bulgarian or
Arabic personal injury lawyer
Arabic

Roszczenie pokrzywdzonego w postępowaniu karnym

Jako wyspecjalizowani prawnicy od lat pomagamy ofiarom poważnych przestępstw z użyciem przemocy i przestępstw seksualnych. Nie tylko dbamy o to, aby prawda została jak najlepiej ustalona, ale również pomagamy Państwu w uzyskaniu odszkodowania, prawa do wypowiedzi, żądaniu zakazu zbliżania się oraz umożliwieniu wglądu do akt i innych dokumentów.

Zalety prawnika ds. ofiar

Od innych prawników różni nas to, że jesteśmy w stanie pomóc Państwu zarówno w postępowaniu karnym, jak i cywilnym. Jako adwokaci ofiar mamy wiedzę z zakresu prawa karnego i cywilnego, dlatego jesteśmy w stanie pomóc Państwu od początku do końca. Dzięki temu swoją historię muszą Państwo opowiedzieć tylko raz!

Przydzielenie pełnomocnika

W przypadku poważnych przestępstw z użyciem przemocy i przestępstw na tle seksualnym przysługuje Państwu bezpłatny prawnik, niezależnie od dochodów. Wnosimy o wyznaczenie dla Państwa pełnomocnika – obrońcy w Radzie Pomocy Prawnej.

Uwaga: nasi prawnicy mówią po angielsku i niderlandzku. Jeśli chcą Państwo porozumieć się w swoim języku, prosimy o zapewnienie tłumacza.

Neem vrijblijvend contact op.