Onze uitgangspunten

In een onzekere tijd is het belangrijk een betrouwbare partner te hebben.

Gratis eerste gesprek

We maken een eerste beoordeling en kijken naar de te verwachte kosten. Mocht je beschikken over een rechtsbijstandsverzekering, dan kunnen we je mogelijk gratis bijstaan.

Maximaal resultaat

We leggen de lat hoog en streven naar het hoogst haalbare resultaat binnen de gegeven omstandigheden. Bij iedere stap in het proces schatten wij jouw kansen opnieuw in.

Kennis en deskundigheid

We beschikken over specialistische kennis en zijn lid van de LSA. Onze kennis geeft jou in veel gevallen een voorsprong op de wederpartij.

Korte lijnen

We reageren snel en zijn toegankelijk. We houden je goed op de hoogte van ontwikkelingen in jouw dossier. Veel te bespreken? Kom dan gerust bij ons op de koffie.

De juridische beoordeling van een medische fout.

Als eisende partij (van schadevergoeding) zul je aannemelijk moeten maken dat er een medische fout is gemaakt. Dit is vaak een lastige stap, waarbij deskundige hulp noodzakelijk is. Heelmeesters heeft veel ervaring met medische aansprakelijkheidszaken. Wij werken hiervoor samen met de beste medisch adviseurs (waaronder medisch topspecialisten) om jouw zaak nader te onderzoeken.

Onafhankelijke medische expertise

Indien de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek aantoont dat er inderdaad sprake is van een verwijtbaar onzorgvuldig handelen door jouw arts, dan kunnen we de zaak verder in behandeling nemen. In samenspraak met de verzekeraar van jouw arts, zullen we – indien nodig – nog een aanvullend onafhankelijk onderzoek starten. Een onafhankelijk arts wordt dan aangesteld om de knoop definitief door te hakken. De wederpartij zal in beginsel (net als jij) aan dat oordeel gebonden zijn. Indien er sprake is van een verwijtbare fout, dan zal er een erkenning van aansprakelijkheid volgen.

Traject van herstel en schadebegroting

Nadat deze eerste hobbel genomen is, te weten aansprakelijk is erkend, richt het traject zich enkel nog op jouw eventuele herstel, re-integratie en de afdoening van de schade. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van andere deskundigen. Denk bijvoorbeeld aan medisch adviseurs die iets kunnen zeggen over het verband tussen jouw letsel en het ongeval, maar ook aan een rekenkundige om jouw inkomens- en pensioenschade te berekenen. Doordat wij zijn gevestigd op de Brainport Human Campus te Helmond zijn de lijntjes met deskundigen op het gebied van re-integratie bovendien kort. De campus staat namelijk volledig in het teken van het (terug)vinden van werkgeluk.

Leg jouw kwestie vrijblijvend aan ons voor, dan vertellen we kosteloos wat de mogelijkheden zijn.

Neem vrijblijvend contact op.