Heelmeesters motivatie

In een onzekere tijd is het belangrijk een betrouwbare partner te hebben.

Gratis eerste gesprek

Heelmeesters maakt een eerste beoordeling en kijkt naar de te verwachte kosten. Mocht je voor rechtsbijstand verzekerd zijn, dan kan zij je mogelijk gratis bijstaan.

Maximaal resultaat

Heelmeesters legt de lat hoog en streeft naar het hoogst haalbare resultaat binnen de gegeven omstandigheden. Bij iedere stap in het proces schat zij jouw kansen opnieuw in.

Kennis en deskundigheid

Heelmeesters beschikt over specialistische kennis en is lid van de LSA. Deze kennis geeft jou in veel gevallen een voorsprong op de wederpartij.

Korte lijnen

Heelmeesters reageert snel en is toegankelijk. Heelmeesters houdt je goed op de hoogte van ontwikkelingen in jouw dossier. Veel te bespreken? Kom dan gerust op de koffie.

De juridische beoordeling van een medische fout.

Als eisende partij (van schadevergoeding) zul je aannemelijk moeten maken dat er een medische fout is gemaakt. Dit is vaak een lastige stap, waarbij deskundige hulp noodzakelijk is. Heelmeesters heeft veel ervaring met medische aansprakelijkheidszaken. Heelmeesters werkt hiervoor samen met de beste medisch adviseurs (waaronder medisch topspecialisten) om jouw zaak nader te onderzoeken.

Onafhankelijke medische expertise

Indien de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek aantoont dat er inderdaad sprake is van een verwijtbaar onzorgvuldig handelen door jouw arts, dan kan Heelmeesters de zaak verder in behandeling nemen. In samenspraak met de verzekeraar van jouw arts, zal zij – indien nodig – nog een aanvullend onafhankelijk onderzoek starten. Een onafhankelijk arts wordt dan aangesteld om de knoop definitief door te hakken. De wederpartij zal in beginsel (net als jij) aan dat oordeel gebonden zijn. Indien er sprake is van een verwijtbare fout, dan zal er een erkenning van aansprakelijkheid volgen.

Traject van herstel en schadebegroting

Nadat deze eerste hobbel genomen is, te weten aansprakelijk is erkend, richt het traject zich enkel nog op jouw eventuele herstel, re-integratie en de afdoening van de schade. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van andere deskundigen. Denk bijvoorbeeld aan medisch adviseurs die iets kunnen zeggen over het verband tussen jouw letsel en het ongeval, maar ook aan een rekenkundige om jouw inkomens- en pensioenschade te berekenen.

Leg jouw kwestie vrijblijvend aan Heelmeesters voor, dan vertelt zij kosteloos wat de mogelijkheden zijn.

Neem vrijblijvend contact op.