Opzetclausule faalt bij strafrechtelijke veroordeling

Nasze podstawowe założenia

W czasach niepewności ważne jest, aby mieć niezawodnego partnera.

Bezpłatna pierwsza rozmowa

Po uznaniu odpowiedzialności odzyskujemy również koszty adwokata. Państwa pracodawca jest prawdopodobnie od tego ubezpieczony.

Maksymalny wynik

Wiele od siebie wymagamy i dążymy do osiągnięcia jak najlepszego wyniku w danych okolicznościach. Na każdym etapie procesu ponownie szacujemy Państwa szanse.

Wiedza i doświadczenie

Mamy specjalistyczną wiedzę i jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Prawników ds. Szkód Osobistych (niderlandzka LSA). Nasza wiedza w wielu przypadkach daje Państwu przewagę nad drugą stroną.

Łatwy dostęp

Szybko reagujemy i jesteśmy dostępni. Informujemy Państwa na bieżąco o rozwoju sytuacji w Państwa sprawie. Czy mają Państwo dużo do omówienia? Zapraszamy do naszego biura na filiżankę kawy.

Translate to: Polish personal injury lawyer Polish, Portuguese personal injury lawyer Portuguese, Hungarian personal injury lawyer Hungarian, Bulgarian personal injury lawyer Bulgarian or Arabic personal injury lawyer Arabic

Ocena prawna po wypadku przy pracy

 

Często pracodawca ponosi odpowiedzialność za skutki wypadku przy pracy. Na pracodawcy spoczywa znaczny obowiązek opieki. Musi zrobić wszystko, aby zapobiec wypadkowi lub chorobie zawodowej swojego pracownika. Jeżeli pracodawca mimo to dopuścił się zaniedbania, odpowiada za szkody poniesione przez pracownika. Aby to udowodnić, ważne jest natychmiastowe zgłoszenie wypadku u pracodawcy lub swojego bezpośredniego przełożonego. Ważne jest również zebranie dowodów, takich jak zdjęcia miejsca wypadku lub zeznania świadków – współpracowników.

Napięcie w związku z relacjami z pracodawcą

Szczególnie może to być trudne, gdy pracuje się jeszcze u pracodawcy. Nawet jeśli pracodawca w większości przypadków przekaże sprawę swojemu ubezpieczycielowi, który zajmie się nią dalej, w pracy może dojść do napięć z tego powodu. Przecież stroną odpowiedzialną jest Państwa pracodawca i dlatego jego interesy są teraz przeciwstawne do Państwa interesów. Dlatego ważne jest, aby zwrócić się do wyspecjalizowanego prawnika, który rozumie te interesy i będzie w stanie maksymalnie ograniczyć negatywne konsekwencje wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Profesjonalne wsparcie

Od momentu wezwania nas do pomocy będziemy Państwu pomagać w każdy możliwy sposób. W pierwszej fazie, gdy trzeba jeszcze ustalić odpowiedzialność, doradzimy Państwu najlepiej, jak potrafimy, będziemy Państwa wspierać, a w razie potrzeby przeprowadzimy postępowanie sądowe. W drugiej fazie będziemy zadawać Państwu bezpośrednie pytania, abyśmy szybko zrozumieli, jakich szkód Państwo doznali, i w ten sposób również dowiemy się, czego Państwo potrzebują.

Powrót do zdrowia i odszkodowanie

Po rozwiązaniu pierwszego problemu, czyli uznaniu odpowiedzialności, proces koncentruje się głównie na Państwa powrocie do zdrowia, reintegracji zawodowej i wypłacie odszkodowania. W tym celu możemy skorzystać z pomocy innych ekspertów, na przykład doradcy medycznego, który w sposób zrozumiały przedstawi związek między Państwa obrażeniami a wypadkiem, lub matematyka, który obliczy Państwa dochody i szkody pod kątem renty. Ponieważ Heelmeesters Letselschade Advocaten ma siedzibę w Brainport Human Campus w Helmond, możemy łatwo nawiązać kontakt ze specjalistami w dziedzinie reintegracji. Campus jest w pełni nastawiony na dążenie do osiągnięcia (ponownie) zadowolenia w pracy.

Uwaga: nasi prawnicy mówią po angielsku i niderlandzku. Jeśli chcą Państwo porozumieć się w swoim języku, prosimy o zapewnienie tłumacza.

Neem vrijblijvend contact op.