Onze uitgangspunten

In een onzekere tijd is het belangrijk een betrouwbare partner te hebben.

Gratis eerste gesprek

Zodra de aansprakelijkheid erkend is, verhalen wij daarnaast jouw verdere advocaatkosten. Jouw werkgever is hier waarschijnlijk voor verzekerd.

Maximaal resultaat

We leggen de lat hoog en streven naar het hoogst haalbare resultaat binnen de gegeven omstandigheden. Bij iedere stap in het proces schatten wij jouw kansen opnieuw in.

Kennis en deskundigheid

We beschikken over specialistische kennis en zijn lid van de LSA. Onze kennis geeft jou in veel gevallen een voorsprong op de wederpartij.

Korte lijnen

We reageren snel en zijn toegankelijk. We houden je goed op de hoogte van ontwikkelingen in jouw dossier. Veel te bespreken? Kom dan gerust bij ons op de koffie.

Translate to: Polish personal injury lawyer Polish, Portuguese personal injury lawyer Portuguese, Hungarian personal injury lawyer Hungarian, Bulgarian personal injury lawyer Bulgarian or Arabic personal injury lawyer Arabic

De juridische beoordeling na een bedrijfsongeval.

Vaak is de werkgever aansprakelijkheid voor de gevolgen van een ongeval tijdens het werk. Op de werkgever rust namelijk een vergaande zorgplicht. Hij moet er alles aan doen om een ongeval of beroepsziekte bij zijn werknemer te voorkomen. Als de werkgever toch een steek heeft laten vallen, dan is hij aansprakelijk voor de schade van de werknemer. Om dit aan te kunnen tonen is het belangrijk dat jij het ongeval direct meldt bij jouw werkgever of direct leidinggevende. Ook is het belangrijk om bewijzen te verzamelen, zoals foto’s van de plaats van het ongeval of getuigenverklaringen van collega’s.

Spanning in relatie met werkgever

Zeker wanneer je nog in dienst bij jouw werkgever kan dit lastig zijn. Hoewel de werkgever in de meeste gevallen de zaak zal overdragen aan zijn verzekeraar, die de zaak verder in behandeling zal nemen, kunnen er spanningen ontstaan. De aansprakelijke partij is immers jouw werkgever en zijn belangen staan daarmee tegenover die van jou. Het is daarom belangrijk een gespecialiseerd advocaat in te schakelen die deze belangen snapt en de negatieve gevolgen van een arbeidsongeval of beroepsziekte voor jou zoveel als mogelijk kan beperken.

Professionele handen

Vanaf het moment waarop wij worden ingeschakeld proberen wij jou zoveel mogelijk uit handen te nemen. Dit doen wij in de eerste fase waarin aansprakelijkheid nog moet worden vastgesteld door jou goed te adviseren, te ondersteunen en waar nodig te procederen. In de tweede fase doen wij dit door gerichte vragen te stellen zodat wij snel jouw schade in beeld krijgen en weten waar jij mee geholpen bent.

Herstel en schadebegroting

Nadat de eerste hobbel genomen is, te weten aansprakelijk is erkend, richt het traject zich namelijk enkel nog op jouw herstel, re-integratie en de afdoening van de schade. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van andere deskundigen. Denk bijvoorbeeld aan medisch adviseurs die iets kunnen zeggen over het verband tussen jouw letsel en het ongeval, maar ook aan een rekenkundige om jouw inkomens- en pensioenschade te berekenen. Doordat Heelmeesters Letselschade Advocaten is gevestigd aan de Brainport Human Campus te Helmond zijn de lijntjes met deskundigen op het gebied van re-integratie bovendien kort. De campus staat namelijk volledig in het teken van het (terug)vinden van werkgeluk.

Neem vrijblijvend contact op.