Wat is verlies van verdienvermogen?

Als je door een ongeval letsel oploopt en niet in staat bent om te werken, kan dit veel schade opleveren. Deze schade heet ook wel ‘verlies van verdienvermogen’ of ‘verlies van arbeidsvermogen’.

Voor het vaststellen van verlies van verdienvermogen worden twee situaties vergeleken:

  1. Wat zou het verdienvermogen zijn geweest in de situatie zonder ongeval?
  2. Wat is het verdienvermogen in de situatie met ongeval?

Het verschil is schade.

Het verlies aan verdienvermogen is dus niet gelijk aan inkomensverlies. Het gaat immers om het vermogen dat iemand heeft om inkomen te genereren. Kom je dus vers uit de schoolbanken en krijg je een ongeval tijdens je eerste maand werken, dan is dit verschil niet automatisch nul. Er wordt gekeken naar welke capaciteiten iemand heeft en wat hij hier zonder ongeval mee had gedaan.

Je hoeft in beginsel over deze schadecomponent dan ook geen inkomstenbelasting te betalen. De Hoge Raad heeft in 1983 namelijk bepaald dat een vergoeding inzake blijvend verlies van arbeidsvermogen belastingvrij is. Daarom wordt deze schadepost ook netto aan een slachtoffer uitgekeerd.

Belastinggarantie

Dit betekent niet dat het ook altijd (direct) goed gaat. Hoewel deze regels duidelijk zijn, komt het toch voor dat de belastinginspecteur (een deel van) de schadevergoeding bestempelt als inkomen. Aangezien het slachtoffer dan een fors deel van de schadevergoeding zou moeten afstaan, is het belangrijk om daar bezwaar tegen te maken. In de meeste zaken wordt door de betalende verzekeraars een belastinggarantie afgegeven. Hiermee garandeert de verzekeraar de hoogte van de schadevergoeding. Eventuele heffingen komen zo voor rekening van de verzekeraar.

Let hierbij wel goed op. Enkele verzekeraars stellen hieraan namelijk de voorwaarde dat u gedurende het letselschadetraject enkel mag spreken over verlies van verdienvermogen. Dit om verwarring bij de fiscus te voorkomen. Of een dergelijke voorwaarde in rechte stand houdt is nog onduidelijk, maar wij raden aan het zekere voor het onzekere te noemen en het beestje bij de juiste naam te noemen: verlies van verdienvermogen.

Abonneer op onze nieuwsbrief.

We houden je graag op de hoogte

Wij versturen de nieuwsbrief via Mailchimp.com. Jouw e-mailadres wordt op haar server verwerkt. Akkoord? *
Lees haar privacyverklaring op https://mailchimp.com/

Lees ook onze andere blogs

Steenovenweg 5 te Helmond

Benieuwd?

Bel ons op 0492 – 745 537